1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Web розробка

Лекція 2 - SQL: навчальна база даних

Встановлення та запуск Веб-сервера та сервера Бази Даних
Таблиці Бази даних

Встановлення та запуск Веб-сервера та сервера Бази Даних

Для вивчення роботи із SQL в системі MySQL засобами myphpadmin створимо навчальну базу даних. З цією метою необхідно встановити xampp(http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html), запустити її панель управління,  стартувати вебсервер Арасhе та сервер БД MySql, отримавши підтвердження їх роботи:

XamppPanel

В адресному полі запущеного браузера набрати localhost, завантажуючи сторінку XAMPP, на якій вибираємо посилання на phpMyAdmin phpmyadminНа сторінці сервера MySql вводимо назву нової бази даних Universities, в полях порівняння на співставлення вибираємо кодування utf_unicode_ci і натискаємо кнопку СТВОРИТИ. У створеній базі даних створюємо наступні таблиці, вибираючи таблиці InnoDB та порівняння utf_unicode_ci. Вводимо в них дані за допомогою закладки ВСТАВИТИ , а дані набираємо в полі Значення.

Детальніше: Лекція 2 - SQL: навчальна база даних


Лекція 3 - SQL, Select: найпростіша вибірка з таблиці

Безумовна вибірка
Усунення дублювання в виводі - DISTINCT
Логічні оператори AND, OR, NOT
Оператор належності IN
Оператор діапазону BETWEEN
Оператор подібності LIKE
Оператор впорядкування ORDER BY

Безумовна вибірка

Структура найпростішого запиту на вибірку даних

SELECT список результуючих стовпчиків
    FROM список таблиць-джерел даних
       WHERE умова виводу стрічок;

Ключове слово SELECT означає запит на подання інформації. Вона буде подана у вигляді результуючої таблиці стрічки якої задовольнятимуть умові. Стовпчики, на основі яких формуються результуючі або перевіряється умова, повинні належати таблицям перерахованим у списку.
Якщо список результуючих стовпчиків співпадає із списком єдиної таблиці-джерела, то такий список зручно представляти у скороченому вигляді за допомогою зірочки - *.

Детальніше: Лекція 3 - SQL, Select: найпростіша вибірка з таблиці


Лекція 4 - SQL, Select: агрегатні та групові функції

Підрахунок кількості стрічок - COUNT
Групування в підмножини - GROUP BY
Відбір підмножин - HAVING

Агрегатні функції виконують операції над групами стрічок, зокрема: • COUNT визначає кількість стрічок або значень вказаного, що не є NULL-значеннями; • SUM – обчислює суму вибраних значень заданого поля; • AVG - обчислює середнє значення вибраних значень заданого поля; • MAX - обчислює найбільше значення вибраних значень заданого поля; • MIN - обчислює найменше значення вибраних значень заданого поля . В SELECT-запитах агрегатні функції використовуються як імена полів, а саме ім’я поля використовується як аргумент.

Детальніше: Лекція 4 - SQL, Select: агрегатні та групові функції


Лекція 5 - SQL, Select: Формування результату із використанням стрічкових функцій

Об’єднання стрічок – CONCAT, CONCAT_WS
Пошук та видобування підстрічки – LOCATE, SUBSTRING
Усунення пробілів – LTRIM, RTRIM
Зміна регістрів символів - LOWER, UPPER
Номери днів тижня, місяця, року – WEEKDAY, DAYOFMONTH, DAYOFYEAR
Номери року, місяця, кварталу – YEAR, MONTH, QUARTER

Об’єднання стрічок – CONCAT, CONCAT_WS

В деяких ситуаціях для формування вивідного результату вмістиме текстових полів та полів типу дата повинно бути перетворене. Розглянемо деякі функції MySql, які забезпечують таку обробку.

string CONCAT(str1 string, str2 string,...)
Об'єднує рядки аргументів. Повертає NULL, якщо ,будь-який з аргументів є NULL. Може бути більше 2 аргументів. Числові аргументи конвертуються у відповідні рядки.
Приклади:

Детальніше: Лекція 5 - SQL, Select: Формування результату із використанням стрічкових функцій


Лекція 6 - SQL, Select: Вкладення запитів та пов’язування таблиць

Вкладений запит в умові WHERE
Вкладений запит в умові HAVING
Оператор Exist у вкладених запитах
Оператори IN, Any, All у вкладених запитах

Вкладений запит в умові WHERE

SQL допускає вкладання допоміжного запиту в основний. При цьому допоміжний запит береться в дужки і виконується в першу чергу. Зовнішній запит оперує результуючою таблицею допоміжного запиту.
Наприклад подамо оцінки всіх студентів із Тернополя

Детальніше: Лекція 6 - SQL, Select: Вкладення запитів та пов’язування таблиць


  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 148 гостей та відсутні користувачі