1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Войтюк Ірина Федорівна

Контакт

Зображення контакту

к.т.н., доцент

Адреса:
Аудиторія: 6405

E-mail:

Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Інша інформація

Інша інформація:

Профілі:

 

Наукові інтереси:

Математичне моделювання складних об'єктів, структурна ідентифікація математичних моделей, інтервальний аналіз даних

Вибрані публікації:

1.     Дивак М.Моделювання лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк, І. Ф. Войтюк // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. Збірник праць / відп. ред. д. т. н. Степаш­ко В. С. – Київ : МННЦ ІТС, 2008. – № 4. – С. 79–91.

2.     Войтюк І. Застосування інтервального різницевого оператора для апроксимації полів концентрацій шкідливих викидів автотранспорту / І. Ф. Войтюк, Т. М. Дивак, М. П. Дивак, А. В. Пукас //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. – № 1 (37). – С. 44 – 52.

3.     Войтюк І. Кількісні характеристики оцінки якості структури моделі у вигляді інтервального різницевого оператора / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Відбір і обробка інформації. Міжвідомчий збірник наукових праць. – 2011. – № 34 (110). – С. 86–94.

4.     Войтюк І. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу / І.Ф. Войтюк, М.П. Дивак, В.М. Неміш // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету серії «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – 2011. – Вип. 14(188). – С. 8-17.

5.     Padletska N. Correlation analysis of response to RLN stimulation in surgical wound / N. Padletska, M. Dyvak, Yu. Pigovsky, I. Voytyuk // Computational Problems of Electrical Engineering. Proceeding of abstracts of the ХVth International Conference CPEE’2014. – Terchová-Vrátna dolina, Slovak Republic: University of Źilina, 2014. – P. 32.

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 27 гостей та відсутні користувачі